Zespół Specjalistów DdD tworzą dyrektor, liderzy, psycholog i pracownik socjalny. Spotykamy się raz w tygodniu w biurze, planując tydzień pracy. Opieramy się na swoich potencjałach, mając świadomość swoich ograniczeń.

   Staramy się ujawnić wszystkie różnice zdań, ponieważ jest to niezwykle potrzebne i twórcze, nawet, jeśli czasem trochę bolesne. Łączy nas podobna filozofia, która jest podstawą organizacji naszych domów.

   Istotne jest dla nas, żebyśmy rozumieli, o co naprawdę każdemu z nas chodzi i poszukali rozwiązania, które zadowoli wszystkich. Razem pracujemy efektywnie, pokonując wszelkie trudności, a to dlatego, że lubimy dzieci i chcemy im pomóc.

   Pomoc rozumiemy w dosłowny sposób. Nasi podopieczni przychodzą do nas PO MOC, którą my mamy, a oni ją utracili. Ukierunkowujemy pracę na odnalezienie ich własnej mocy (bo swojej potrzebujemy). Nikogo dzieciom nie zastępujemy (mają własne rodziny); opiekujemy się nimi do czasu, kiedy powrót do domu będzie możliwy. Uczymy, że zawsze, gdy będą potrzebowały, mogą na nas liczyć.

   W naszych domach zawsze mile widzimy członków rodzin dzieci. Nie limitujemy czasu na kontakt, zachęcamy do uczestnictwa w organizacji czasu wolnego, wizyt w szkołach, towarzyszenia u specjalistów.