Uważamy, że nie ma tzw.„trudnych dzieci”:

 • opiekujemy się dziećmi, które czasowo muszą wychowywać się poza swoją rodziną;
 • zapobiegamy izolacji od bliskich i zerwaniu istniejących więzi;
 • zaspokajamy specyficzne potrzeby dzieci, dbając o bliski i osobisty kontakt;
 • zabiegamy, aby dzieci wzrastały w warunkach zbliżonych do rodzinnych;
 • przygotowujemy je do dorosłego życia, poprzez naukę praktycznych umiejętności;
 • dysponujemy budżetem, który dzielimy wspólnie (koszty eksploatacji, wyżywienia, ubrania i przyjemności);
 • wspieramy pasje, pielęgnujemy hobby, mamy zwierzęta;
 • opłacamy profesjonalne zajęcia rozwijające zainteresowania: aikido, taniec nowoczesny;
 • dbamy o zakorzenienie w społeczności lokalnej, zapobiegając marginalizacji społecznej;

Szanujemy dzieci i ich rodziny:

 • rozumiemy rodziny i ich uczucia, dlatego dziecko nie trafia do nas z dnia na dzień;
 • nawiązujemy pierwsze kontakty w domu rodziny;
 • zanim dziecko z nami zamieszka, dajemy się poznać;
 • dostarczamy informacje na temat naszego domu, zwyczajów, topografii;
 • preferujemy partnerskie stosunki;
 • pracujemy metodą społeczności;
 • modelujemy zachowania;
 • nie dajemy dobrych rad – słuchamy;
 • wspólnie poszukujemy przyczyn trudności;
 • towarzyszymy w rozwiązywaniu problemów bez wyręczania;
 • pozwalamy dzieciom podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;
 • pomagamy znaleźć przyjaciół i pielęgnować nowe kontakty;
 • niesprawiedliwość społeczna uruchamia nas do działania;

Dom jest zawsze otwarty:

 • w każdym domu mieszka 14 dzieci, którymi opiekuje się zespół 5 wychowawców, pracujących na 3 zmiany, dzięki czemu dom zawsze jest otwarty;
 • dzieci mogą wrócić ze szkoły, gdy się rozchorują, bo zawsze ktoś na nie czeka;
 • najważniejszy jest klimat i dobre emocje;
 • jesteśmy przeciwni „koszarowemu” wychowywaniu dzieci. Zapewniamy domowe warunki, dlatego mieszkamy w domach jednorodzinnych z ogrodem;
 • sercem domu jest kuchnia z jadalnią i stół, który jednoczy wszystkich;
 • tworzymy wielodzietną rodzinę, gdzie każdy ma przydzielone zadania do wykonania, dlatego nie potrzebujemy tzw. obsługi;
 • dorosły ma pod osobistą opieką 3 dzieci i dysponuje godzinami przeznaczonymi wyłącznie dla nich ( kino, spacer, zakupy, hobby);
 • korzystamy z dodatkowej pomocy specjalistów zewnętrznych (korepetycje, terapia, praca socjalna);