Biuro Domów dla Dzieci
ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43
50-059 Wrocław
tel./fax 71 325 32 72,
tel. kom. 515 294 205
e-mail: biuro@domydladzieci-wroclaw.pl
www.domydladzieci-wroclaw.pl

Nasze konto:
Kredyt Bank SA IV Oddział we Wrocławiu
31 1500 1793 1217 9004 0075 0000

Dyrektor –  Hanna Jednaszewska

Dom dla Usamodzielnianych ul. Zagrodnicza 13 b
51-515 Wrocław
tel./fax 71 346 61 46
e-mail: zagrodnicza@domydladzieci-wroclaw.pl

Dom dla Dzieci ul. Storczykowa 43
52-221 Wrocław
tel./fax 71 368 71 44
e-mail: storczykowa@domydladzieci-wroclaw.pl