Identyfikujemy się z misją Towarzystwa Nasz Dom, dlatego dokładamy wielu starań, aby ją urzeczywistnić. Od kilku lat prowadzimy dwie placówki socjalizacyjne, dbając, aby w jak najmniejszym stopniu różniły się od rodzinnych domów. Atmosferę i bliski osobisty kontakt z dziećmi tworzą pracownicy, dlatego dyrektor stawia na ludzi wyrazistych, zaangażowanych i etycznych. Pracownicy korzystają ze wsparcia logistycznego biura, usytuowanego zewnętrznie (sprawy finansowe, kadrowe, administracyjne, zarządzanie).

Realizujemy zadanie publiczne współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.
www.wroclaw.pl www.wroclaw.pl