Identyfikujemy się z misją Towarzystwa Nasz Dom, dlatego dokładamy wielu starań, aby ją urzeczywistnić. Od kilku lat prowadzimy dwie placówki socjalizacyjne, dbając, aby w jak najmniejszym stopniu różniły się od rodzinnych domów. Atmosferę i bliski osobisty kontakt z dziećmi tworzą pracownicy, dlatego dyrektor stawia na ludzi wyrazistych, zaangażowanych i etycznych. Pracownicy korzystają ze wsparcia logistycznego biura, usytuowanego zewnętrznie (sprawy finansowe, kadrowe, administracyjne, zarządzanie).

Od 1 września 2016 do 31.12.2019 realizujemy dwa zadania publiczne współfinansowane ze środków Gminy Wrocław:

1. Organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego we Wrocławiu - Nasz Dom-Dziecko, Opieka, Rodzina.
2. Organizowanie i prowadzenie mieszkania dla osób, które opuściły pieczę zastępczą - Projekt Samo-Dzielność.www.wroclaw.pl www.wroclaw.pl